Vissza
Katolikus templom
hozzáadva: 2016.05.30.
Misék minden hónap második és negyedik vasárnapján 13.30 órakor. Érdeklődni: 92/573-058 Kulcs Margit néninél, Kossuth utca 88.
Szentgyörgyvölgy nevének első okleveles említésekor, 1326-ban, már állhatott a falu Szent György tiszteletére rendelt temploma. Az iratok tanúsága szerint a régi templom alapjait és falainak egy részét a 18. századi átépítésekkor (1777-1807) felhasználták a mai épülethez.
A késő barokk templom a település szélén, szabadon áll. Déli homlokzatán torony emelkedik, belseje egyhajós, szegmentíves szentélyzáródású. A szentély nyugati oldalához emeletes, sekrestye-oratórium kapcsolódik.

           
                                                                 

            

A hajó és a szentély csehsüveg boltozatos, a hajó bejárati oldalán karzat. A szentély képét, mely Szent Györgyöt ábrázolja, ifjabb Dorffmaister István (1770-1807) festette. A szentély két oldalán egyszínű falképek, vértanújelenetekkel. A templom szószékét és főoltárát 1802-ben készítette a radkersburgi Johann Baptist Klein. Klasszicista, középen lanttal, két oldalt amfórával díszített orgonája 1833-ban épült, mely dátum az orgona hátsó oldalán olvasható, de kiadja az orgona − magyar nyelvű kronosztichonjából pirossal kiemelt − római számainak összege is. A templom néhány éve új tetőzetet kapott, falai, falképei és orgonája azonban erősen felújításra szorul.